Vi utvikler fremtiden.

- Vi har drømmer som blir virkelighet. Din virkelighet. Våre mål bringer distriktet i riktig retning, til et større eventyr. Oljeeventyret.


Siden starten i 1983 har Helgelandsbase vært ett viktig knutepunkt for riggene som leter på Nordlandssokkelen. Helgelandsbase Eiendom har dermed mere enn 30 års erfaring med å legge forholdene til rette for ulike selskaper og leietakere som ønsker å drive næringsutvikling på Helgelandsbase.

Vi ønsker å fremstå som en fleksibel samarbeidspartner som strekker seg langt for å etterkomme leietakernes krav og ønsker til funksjonelle lokaler. Eiendomsavdelingen har ansvaret for alle bygg og uteområder i tillegg til nødvendig infrastruktur. Avdelingen fremstår i dag som en aktiv samarbeidspartner med god kompetanse og høy service grad.


Eiendomsavdelingen kan tilby følgende:

Utleie av:

  • Kontorer
  • Varehus
  • Verksteder
  • Utelager
  • Bulkområder
  • Tanker

  Utleie av:

  • Auditorium
  • Møterom
  • Kantine (arrangement)

  Avdelingens hovedoppgave er å forvalte, drive og vedlikeholde Helgelandsbases bygg og anlegg. I tillegg skal vi videreutvikle anlegg - og eiendommer i tråd med leietakernes - og markedets behov.

  Se forøvrig vårt fotogalleri

  Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010