Forespørsler tilknyttet tekniske tjenester vil håndteres av Coast Center Base AS.

Teknisk

Teknisk avdeling tilbyr tjenester innen områder man forventer er tilrettelagt på en base eller i et havnemiljø. Vi har bygget opp spesialrettet kompetanse som både vi selv og våre kunder kan dra nytte av. Disse tjenestene er ikke i konkurranse med våre basekunder, men er et utfyllende tilbud i forsyningskjeden.

Økende kvalitetskrav utfordrer avdelingens stab til å satse både på kompetanse, spesialisering og god anleggstilrettelegging.

Teknisk avdeling har totalt 35 fast ansatte.

Våre tjenesteområder
er blant annet:

  • Verksted for mobilisering og vedlikehold av subsea utstyr, lagerhold, trykktesting, resertifisering og preservering
  • Bunkring av diesel, LNG og vann
  • Bulkhåndtering av borekjemikalier, både våt- og tørre produkter
  • Kjemikalier , lagerhold og omtapping
  • Avfallsmottak , alle typer fraksjoner
  • LRA/NORM: Fjerning av lavradioaktive belegg, klassifisering og lagring
  • Rengjøring av bl.a. lastebærere, tankbiler, prosessutstyr, drillpipe. 100-2000 bar.

 

 

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010