Planlegger ny base i Kirkenes

Det er igangsatt arbeid med regulering av et større industriområde på Pulkneset, der Kirkenesbase ser for seg sin fremtidige lokalisering i Kirkenes. Reguleringsarbeidene er planlagt å være ferdig innen 2015. Planlegging og utbygging av ny base vil da kunne starte opp ifølge daglig leder i Kirkenesbase AS, Knut Landro.

Dagens område i Havneveien 1 vil kunne dekke behovet for baseanlegg frem til ca 2020. Da forventer selskapet Kirkenesbase AS at leteboringsaktivitetene er kommet godt i gang i Barentshavet sør-øst, og at de første funnene forhåpentligvis vil være aktuelle.

Animasjonen viser hvordan et fremtidig baseanlegg på Pulkneset kan bli.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010