NorSea Group investerer i Scotland


Foto: Scrabster Harbour Trust

NorSea Group og Scrabster Harbour Trust i Caithness har nettopp inngått en avtale som vil medføre store investeringer og nye jobbmuligheter for den lokale økonomien.
Etter avtalen skal NorSea Group arbeide sammen med stiftelsen for å tiltrekke seg ny virksomhet og utvikle Skottlands nordligste havn til en komplett forsyningsbase for olje- og gassindustrien.


– Vi ser frem til å samarbeide med Scrabster Harbour Trust om å utvikle forretningsmulighetene i den strategisk beliggende Scrabster havn. Stiftelsens visjoner og engasjement har vært helt avgjørende for NorSea Groups avgjørelse om å etablere seg der. Vi ønsker å involvere lokalsamfunnet i alle aspekter og faser av virksomhetsutviklingen, som vil bety betydelige investeringer og jobbmuligheter, sier John E. Stangeland, konsernsjef i NorSea Group.

– Vi er også svært optimistisk med tanke på hvilke muligheter som vil kunne åpne seg i den fremvoksende havenergisektoren. Selskapets kompetanse og driftsmodell vil nemlig være godt egnet til å møte denne sektorens behov.
Scrabster gjennomgår for tiden en betydelig fornying, som vil være til stor nytte i utviklingen av basen. Den første fasen har bestått i å bygge en moderne dypvannskai med et kai- og lagerområde på 11 573 m2 – et viktig supplement til havnens eksisterende fasiliteter og dens gunstige plassering.


– Vi er svært glade for at NorSea Group har valgt å etablere seg i Scrabster, særlig ettersom havnen er inne i en fornyingsprosess for å tilpasse seg nye forretningsbehov. Scrabster ligger perfekt til med tanke på forsyning av de store olje- og gassfeltene som er under utvikling vest for Shetland, sier William Calder, formann i Scrabster Harbour Trust.


NorSea Group driver fra før ni forsyningsbaser langs norskekysten, der man yter logistikkstøtte til selskaper med virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Basen i Scrabster blir selskapets første base i Skottland. Her vil man kunne kombinere NorSea Groups ekspertise og ressurser med de fordelene Skottlands nordligste havn har å by på.


Hver av basene i Norge er vert for mellom 40 og 60 selskaper i olje- og gassindustrien og tilbyr et komplett utvalg av tjenester innen lager og lagringsfasiliteter, konstruksjon, bygging, løfteutstyr og inspeksjoner, mekaniske verksteder og maskinbearbeiding, og avfallsbehandling og -lagring. Med de nye planene vil det bli utviklet en liknende modell i Scrabster.


– Jeg besøkte nylig NorSea Groups baser i Norge og ble imponert over den strømlinjeformede driften og den profesjonelle forsyningsinfrastrukturen jeg så der. NorSea Groups modell kan i høy grad overføres til og videreutvikles ved Scrabster havn, sier Calder.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010