IRM blir Yard Services
IRM-avdelingen på CCB har skiftet navn til Yard Services. Det nye verkstedet ved kai 11 vil bli administrert og styrt av avdelingen. Det er spesielt tilrettelagt for oppgaver og utfordringer knyttet til prosjektaktivitet.

Foruten Yard Services benytter Albatross Services og BJ/Baker Hughes deler av verkstedet. Yard Services forsøker også å tilrettelegge for spotoppdrag for sine kunder i den grad dette lar seg kombinere med øvrig prosjektvirksomhet.

- IRM skifter navn til Yard Services pga av flere forhold, sier prosjektdirektør Ronny Haufe. Vi ønsker å være tydelige på at vi tilbyr verftstjenester. IRM har blitt noe utvannet da flere av våre konkurrenter også har tatt i bruk dette begrepet. I tillegg bruker flere andre selskaper dette som sitt firmanavn i inn- og utland. Vi vil selvsagt også bruke IRM som begrep for mange av de tjenester vi tilbyr.  Vi tror også at navneendringen vil bidra til at nye og fremtidige kunder enklere vil oppfatte og forstå hva vi kan bidra med utover at vi har gode kaier, sier Haufe til Basenytt.
Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010