Historisk vindkontrakt for CCBK


Fra venstre foran: Prosjektingeniør Per Christian Vie-VTT Maritime, prosjektleder Jens P. Blomquist - Sway AS. Fra høyre foran: Prosjektleder CCB - Erling Skoge, prosjekt nk CCB - Leif-Petter Jørgensen.

CCB Kollsnes AS har i dag undertegnet kontrakt med Sway AS om sammenstilling av selskapets flytermodell (1:6). Sammenstillingen skal utføres på Coast Center Base i mars, og flyteren på rundt 28 meter skal slepes ut og ankres opp like ved CCB Kollsnes i Øygarden kommune. Modellen skal bevise sin flyterdyktighet i de neste to årene, og er en forberedelse til den kommende 5MW flytende vindturbinen som skal plasseres utenfor Karmøy i 2013. Det langsiktige målet til Sway er kommersialisering av fullskala flyter i et fremtidig marked for offshorevind.

- Dette er på mange måter en historisk dag for CCB Kollsnes, sier daglig leder av selskapet Irene Lillehammer. Selv om vi her har å gjøre med en mindre modell er kompetansen og samarbeidet med vindaktører som Sway veldig viktig for oss. Vår intensjon er å delta på arenaen for vindkraftprosjekter i fremtiden. Med dette er vi først ute til å lede sammenstillingen i et vindmølleprosjekt som har til hensikt å presentere en helt ny tankegang innenfor engineering og teknologi. Fullskalaflyteren som modellen peker mot vil være av den letteste og mest kosteffektive konstruksjonen innenfor eksisterende flyterteknologier i verden i dag. I tillegg kan den ankres opp på dybder opp mot 400 meter, sier Irene Lillehammer.

- Selv om prosjektet er lite sett i sammenheng med de store logistikk-og riggprosjektene CCB håndterer, er det oppbyggingen av kompetanse innen fornybare energiprosjekter som her er spennende for selskapet, sier Lillehammer.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010