CCB – Vestlandets svar på NASA

Den siste tiden har Coast Center Base (CCB) fått mye god medieomtale i pressen. Dette henger sammen med bedriftens mange strategiske og fremtidsrettede satsninger. Like før 2011 braket løs ble CCB omtalt som Vestlandets svar på NASA i en større artikkel i BT.

 
Sterk teknologiutvikling, gode testmuligheter og kompetanseoverføring i et spennende næringsmiljø er begrunnelsene for god medieomtale av CCB i den senere tid. CBB-basen er sentrum for et verdensledende subseamiljø  med NCE Subsea som tilrettelegger. I tillegg har bedriften fått mye oppmerksomhet for sin modige satsning på vindkraft. FMC og Aker Solutions, begge leietakere og to av hundre bedrifter som er en del av klyngenettverket til NCE Subsea, står for 60 prosent av det globale markedet på vedlikehold av undervannsinstallasjoner. Testmulighetene, teknologien basen tilbyr, samarbeid mellom studier på Høyskolen i Bergen, bedriftene og forskningsmiljøer, regnes som nøkkelfaktorer til CCB sin suksess. Amir Sasson som er førsteamanuensis og klusterforsker på Handelshøyskolen BI, karakterieserer CCB-basen som Vestlandets svar på NASA i artikkelen i BT 29.desember 2010.

Daglig leder i NCE Subsea, Trond Olsen, sier også at for å ta klyngen et skritt videre må forskning og arbeidsplasser være tett knyttet mot hverandre. Det har miljøet på Ågotnes fått til sier han til avisen.CCB har valgt å stå på flere ben, og nettopp det blir ofte påpekt som et viktig fortrinn. I tillegg til å drive tradisjonell basevirksomhet, satser CCB i dag på rigg, havn og tilrettelegging for et verdensledende subseamiljø. Den siste nysatsninegn er å utnytte den 36 år lange logistikkompetansen til oppbyggingen av et tjenestetilbud til vindkraftmiljøet. I fjor satset bedriften derfor på eierskap i et nytt selskap sammen med Naturgassparken Vest på Kollsnes. Her skal CCB Kollsnes berede grunnen for at verdens største testmølle for offshore vindkraft kan reises for Sway Turnbine AS.

Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010