Om CCB Helgelandsbase

  Helgelandsbase AS er lokalisert på Horvnes rett utenfor Sandnessjøen sentrum i Alstahaug kommune. Siden 1983 har Helgelandsbase utført basetjenester til de fleste av oljeselskapene som opererer i Norskehavet. Dette inkluderer Phillips (PPCO), Exxon, Mobil, BP, Elf, Amoco, Chevron, BP Amoco, ENI, Shell, Saga, Hydro, Det Norske og Statoil. 

  Gjennom disse 30 årene har Helgelandsbase tilegnet seg betydelig erfaring og relevant kompetanse innenfor service-, forsyning- og logistikktjenester for petroleumssektoren. Dette omfatter blant annet kompetanse i drift SAP og EMPAC logistikk systemer. Vårt personell har relevante sertifikater innen material administrasjon, drift av maskiner som kran, gaffeltruck og mafi-traktor samt sertifikater for andre relevante kritiske funksjoner. Vårt personell har også nødvendig opplæring innen HMS og risikovurdering kjent for petroleumssektoren.
  Helgelandsbase har i løpet av de siste 10 årene bistått flere av oljeselskapene under leteboring og har siden 1990-tallet assistert Statoil under lete- og produksjonsboring, feltutvikling og større modifikasjon prosjekt på Norne.

  Eierforhold

  Helgelandsbase AS har eiere med en god og bred bransjeforståelse og eies 100 % av Helgelandsbase Holding AS som igjen eies av KS Coast Center Base  (51,42 %) Helgeland Invest AS (35,87 %), Boreal Transport Nord AS (8,23 %) og Svetek Eiendom AS (4,48 %).

  Forsyningsbase

  Helgelandsbase disponerer i dag 150 000 m2 ferdig opparbeidet baseareal med ca. 30 000 m2 lager, verksted og kontorfasiliteter og et tankanlegg på ca. 23 000 m2 for våt-/tørrbulk og MGO. Av løfteutstyr disponerer vi en kran med løftekapasitet på 120 tonn. Vi har en truck park med kapasiteter fra 1,8 tonn opp til 20 tonn og vi disponerer en ny Mafitraktor med lasteflak og hydraulisk henger med kapasitet opp til 100 tonn.

  Med dette utstyret, våre ansattes kompetanse og i samarbeid med våre samarbeidspartnere skal vi være den fortrukne leverandøren av basetjenester for Norskehavet nord.

  Vår Driftsavdeling leverer følgende tjenester:

  • Lasting/Lossing
  • Interntransport
  • Bistand i forbindelse med leveranser av bulk, MGO og avfall
  • Prosjektaktiviteter

  Vår Logistikkavdeling leverer følgende tjenester:

  • Utleie av innendørs-/utendørs lagerareal og kontorfasiliteter
  • Varekontroll/forsendelser
  • Materielladministrasjon
  • Tollager
  • Innkjøpstjenester

  Kai-fasiliteter blir levert av Alstahaug Havnevesen KF.

  Alstahaug Havnevesen KF har ferdigstilt 3 betongkaier à 80 meter med dybde inntil 20 meter. Det kan leveres våt-/tøttbulk, MGO og vann fra alle 3 kaier.

  Øvrig data er vist i skisse nedenfor:

  Næringspark

  På Horvnes industriområde har i alt ca. 35 bedrifter etablert seg med vel 250 ansatte. Ca. 25 av disse bedriftene er etablert, eller leier tjenester, hos Helgelandsbase. Helgelandsbase samarbeider også tett med Sentrum Næringshage AS og har gått sammen for å bygge en vekst-arena for petrologistikk og leverandørutvikling kalt PetroNH. 

  Publiseringsløsning levert av Argo Internett AS © 2010